Hierbij worden alle leden, ouders van leden jonger dan 16 jaar en donateurs uitgenodigd, tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van

K.V. SEOLTO. Deze zal plaatsvinden op woensdag 18-10-2023 in ons clubhuis aan de Olympiaweg 19.

De aanvang is 19.30 uur, het clubhuis is open vanaf 19.00 uur.

Alleen leden van 16 jaar en ouder hebben stemrecht, de overige bezoekers kunnen dus alleen meepraten / meedenken.

Degene die zich beschikbaar wil stellen voor een functie binnen de vereniging kan zich, voor aanvang van de vergadering, melden bij de voorzitter of de secretaris.

De verslagen van de commissies en agenda zullen een week voorafgaand per mail worden toegezonden via de nieuwsbrief of liggen voor de vergadering in het clubhuis ter inzage.

We zien jullie graag in het clubhuis.
Marco, Bram, Roos, Justus, Danny en Sebastian.