Deze week bereikte ons het bericht dat Corry Hoogland op vrijdag 5 april is overleden. Zij is lang geleden betrokken geraakt bij de vereniging toen haar dochter korfbalde. Zij is echter al op jonge leeftijd gestopt bij Seolto, maar Corry is altijd bij Seolto gebleven. Ze was jarenlang vrijwilliger en het gezicht van de TC. Dit heeft zij zolang gedaan, dat het bestuur destijds haar tot erelid heeft benoemd. Ze is altijd betrokken gebleven en wist goed wat er zich afspeelde op de Zeeuwse korfbalvelden. Ze was trots op haar titel erelid, ze zei altijd: “Erelid ben ik tot aan m’n dood, dus ik zal altijd bij Seolto komen kijken”. De vereniging is een lid en een trouw supporter armer….