CONTRIBUTIE

Willen de leden (ouder(s) van leden) die de contributie nog niet (of niet volledig) betaald hebben, dit a.u.b. z.s.m. overmaken op IBAN nr. NL82RABO0349380163 t.n.v. K.V. Seolto te Vlissingen, i.v.m. het afsluiten van het boekjaar 2023/2024 per 30 juni 2024

 

DECLARATIES

Declaraties over het seizoen 2023/2024 a.u.b. indienen vóór 20 juni a.s. bij Bram Brasser, Rietkraag 46 of per mail (met bijlagen).

 

OPZEGGING LIDMAATSCHAP

Opzegging van het lidmaatschap dient per email (kv.seolto.vlissingen@gmail.com) te geschieden vóór 1 juni a.s. bij het secretariaat. Bij niet tijdige opzegging wordt nog zes maanden contributie (incl. bondscontributie) in rekening gebracht i.v.m. opgave aan de bond. Houdt u hier dus rekening mee!

 

WIJZIGING LIDMAATSCHAP

Als je in het nieuwe seizoen in plaats van spelend lid, niet spelend lid, zaal lid of van niet spelend lid, trainend lid (KombiFit) wil worden dan dien je dit eveneens schriftelijk vóór 1 juni a.s. aan het secretariaat door te geven. Dit is van belang voor de hoogte van de te betalen contributie.

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking.

Penningmeester,

Bram Brasser.

Email: bras59@zeelandnet.nl