Berichten

Gedrag en vertrouwen

Vertrouwenspersoon
Petra Melis
T. 06-19516530
PietJan Reijnierse
T. 06-23593305
Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden.

Omgangsregels KV Seolto

 

Iedereen die onze vereniging bezoekt, onderschrijft de doelstellingen en het huishoudelijk reglement van de vereniging en houdt zich tevens aan de omgangsregels die hieronder zijn opgeschreven. Wie dat doet, is van harte welkom. Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Elkaar in de waarde laten en met respect behandelen, vinden wij dan ook een must.
[spacer height=”10px”]
Dit betekent dat wij binnen onze vereniging alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen, opmerkingen of het hiertoe aanzetten ontoelaatbaar vinden. Wij vragen van alle vrijwilligers, kinderen, leden, ouders of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van onze omgangsregels.
[spacer height=”10px”]
Niet alles wat kwetsend kan overkomen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.
[spacer height=”10px”]
1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
3. Ik val de ander niet lastig.
4. Ik heb respect voor iemand anders zijn spullen.
5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn (machts-) positie.
6. Iedereen moet zich prettig en veilig voelen binnen de vereniging.
7. Als ik een probleem heb, ga ik hiermee naar mij trainer of naar het bestuur.
8. Geweld wordt op geen enkele wijze getolereerd.
9. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
10. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
11. Als iemand mij hindert of lastig valt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
12. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.
 [spacer height=”10px”]
Deze gedragscode is 1 juni 2015 vastgesteld door het bestuur van de Korfbalvereniging Seolto.