Berichten

Seolto C2

Dames
Zoë Cevaal
Inte Overwater
Tess Rademaker
Robbyn Vermaas
Yara Weng
Lotte van Belzen

Heren
Wessel in ‘t Anker
Mika Bakker
Tijn Jellema
Denzel van den Broeke

Trainers
Ton Overwater
Djazia Jansen

Sponsor
VACANT