Berichten

Seolto C2

Dames
Zoë Cevaal
Inte Overwater
Tess Rademaker
Robbyn Vermaas
Yara Weng

Heren
Wessel in ‘t Anker
Mika Bakker
Tijn Jellema

Trainers
Ton Overwater
Djazia Jansen

Sponsor
VACANT