Berichten

Rookvrije Vereniging

Nieuw rookbeleid bij KV Seolto

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering is er aan de leden voorgelegd hoe ze dachten over een rookvrij sportterrein. Dit idee is met overgrote meerderheid omarmt! Ook tijdens de kick-off’s (ouderinformatie bijeenkomsten) in september hebben we hierop zeer positieve reacties mogen ontvangen. Nu is het ook weer niet zo dat we rokers helemaal willen verbannen van ons terrein, we hebben een rookplek gevonden waarvan wij overtuigd zijn dat er geen overlast is voor kinderen en niet rokers. Ook wordt roken op deze rookplek zoveel als mogelijk aan het zicht onttrokken van de jeugd, één van de speerpunten van de actie rookvrije generatie.

[spacer height=”20px”]

Het is niet meer toegestaan om te roken op ons sportterrein, behoudens op de daartoe aangewezen rookplek. Deze rookplek bevindt zich achter de kleedkamers, bij de container van de rommelmarkt. Nog dit jaar zullen er bordjes rond het veld en bij het terras worden opgehangen waarop duidelijk word dat je er niet mag roken

[spacer height=”20px”]

Het beleid t.a.v. het nuttigen van consumpties blijft ongewijzigd, dit blijft alleen mogelijk in het clubhuis en op het terras.

[spacer height=”20px”]

Het bestuur.